El mé Angilì

Stampa questo copione

EL MÉ ANGILÌ

Di Velise Bonfante

Scena: Lungo una strada o al parco con la panchina, quattro amiche non più giovanissime, si incontrano. Sono: Teresa, Giuseppina, Mercedes, Germana.

******

Teresa) Oh, ciao  Giüsipìna, come àla, àla bé?

Giuseppina) L’è un pès che no te vède Teresa, e a te, come àla?

Teresa) A me la me va bé e a te?

Giuseppina) Benone cara Teresa, benone, anzi, se te ghéset de saì le ültime novità cara mia!

Teresa) Novità? Apó a me g’ho na ròba bèla de cöntàt, ma dim prima te, che t’è sücès isé de bèl Giüsipìna?

Giuseppina) Sstt, cara Teresina, dìghel gnamò a nüsü, perchè t’èl sét, j-è amò ròbe frèsche.

Teresa) Oh, cöntem, cöntem.

Giuseppina) Cara Teresa, nonostante  la me età, beh, me só fada el murùs.

Teresa) Ma no! De bu?!

Giuseppina) (Emozionata) Sücür, e te ghéset de véder che bèl òm che l’è!

Teresa) Ma bràa Giüsipìna, che te me cöntèt! Ma dim, lü chi èl?

Giuseppina) L’è l’Àngel, el  fiöl del Bepino e de la Maria sartùra, chei che na ólta i stàa a le Columbére. Lü el g’ha lauràt en Francia per tancc agn.

Teresa) (Perplessa) Chèl alt? Màgher? Con chèi bafèti a la garibaldina? L’Angilì!

Giuseppina) Sé, l’è pròpe lü: el me Angilì.

Teresa)  Come g’hét fat a cunusìl Giüsipìna?

Giuseppina) L’è stat en caso, l’è sücès tre més fa e de alura el me Angilì, varda el me s’è tacàt dré compagn de la mél, el pöl pö vìver senza de me. L’è na ròba! El me ‘empienìs de regài.

Teresa) De bu?

Giuseppina) Certo, e pò, el me Angilì el völ anche spuzas.

Teresa) Ma dal de bu?

Giuseppina) Certo, garóm de spetà en bris perchè lü, el me Angilì, el s’è apena mès de per sò cönt e el g’ha amó na montagna de cambiài de pagà. T’el sét come che j-è le ròbe quan che giü  el völ mitìs de per sò cönt. E pò, lü, el me Angilì, prima de spuzas el völ migliorà la sò pusisiù e a la sera el va a la scöla seràl, töcc i martedé, gioedé e sàbot de sera.

Teresa) Ma alura, quand èl che el te ve a muruse?

Giuseppina) El ve a le des e mèza, quasi a le öndes, quan che gh’è finìt la scöla. L’è un òm abisiùs el me Angilì.

Teresa) (Guardando  al di là della strada) Te Giüsipìna, el mia el tò Angilì chèl là? Varda là, en banda a chèla pianta.

Giuseppina) Quale? El me Angilì!

Teresa) Certo e come che i se bràsa sö de göst. Ma lé chi èla? Vàco cane, ma che basì! Ohhh... g’hal mia pöra che la se stofèghe?

Giuseppina) Pensa che ‘l m’ha semper dit che senza de me el sarès mort, che me sére töta la sò vita!

Teresa) Èntant me par che el strènze mia mal  la vita e vargót alter de chèla là.

Giuseppina) Stt! J-è dré a saludàs. Vardóm chi che l’è?! Spèta spèta che la se gira! Ma te!

Teresa) L’è la Mercedes, adès lü...

Giuseppina) El va vià e le...

Teresa) L’è dré a végner en sa...

Giuseppina) Fóm finta de gnènt e sentòm.

Mercedes) Ciao tuze de na ólta.

Teresa) Come te sét töta arzilla, töta pimpante Mercedes!

Mercedes) Eh, care le me tuze... l’amur... l’amur... vulì saì la novità?

Giuseppina) Cönta.

Teresa) Sentóm, cosa gh’è de nöf!?

Mercedes) Gh’è de nöf che me só ennamurada e me só fada el murùs!

Teresa) A la tò età?

Mercedes) Che c’entra l’èta, quan che ‘l cör l’è zùen.

Giuseppina) E chi sarésel el tò bèlo?

Mercedes) Te sarèt mia gelusa nè, perchè te, te set mia stada buna de fàtel nè?

 Teresa) Ma va là, cosa dizet sö po’, pròpe la Giüsipina, t’èl sét che le l’è buna compagn del pa e che l’è contenta quan che ai alter la ghé va bé.

Giuseppina) Mercede, varda che me só contenta per te se te sét riada a fat el murus, t’èl domandae apena perchè sie curiusa, t’èl sét che noaltre fömne sóm curiuse.

Teresa) Ènsoma se pöl sai chi che l’è?

Mercedes) L’è l’Àngel, el fiöl del Bepino e de la Maria sartura, chèi che na ólta i stàa a le Columbére e lü l’è stat tancc agn en Francia

Teresa) Alt, màgher, co’ i bafèti a la garibaldina?

Mercedes) Pròpe lü, e l’è isé bèl con chèi du baffétti lé! Sie dré a dit che l’è stat tancc agn en Francia e adès l’è turnàt, sarà quàter més che l’è turnàt en Italia.

Giuseppina) El tant che te ghe pàrlet?

Mercedes) Sarà du, nò, forse trè més. Però el s’è za tacàt dré a me compagn... compagn del mél.

Teresa) Zamò!

Mercedes) Eh! Pinsì s-cète che ‘l  me fa en möcc de regai e che ‘l völ apó spuzàm!

Teresa e Giuseppina insieme) Ma dal de bù !?

Mercedes) Mia adès nè. Garóm de spetà en pó perchè el me Angilì el s’è apena mès de per sò cönt e el g’ha en bèl pó de cambiaj  de pagà. T’èl sét come che l’è a mitìs de per sò cönt a laurà, e pò, lù l’è un òm ambiziùs el völ migliorà la sò puzisiù.

Teresa e Giuseppina) Ma dal de bù?

Mercedes) Certo, e la sera el va a la scöla seràl.

Giuseppina) Ma se a la sera el va a la scöla seràl, quan èl che ‘l  vé a muruse de te?

Mercedes) Töcc i dé de muruse, el martedé, el gioedé e ‘l sàbot, sul che ghe töca ‘nda via prèst perchè el g’ha la scöla seràl. E a le dés el part.

Giuseppina) Ah! El g’ha la scöla seràl el tò Angilì.

Mercedes) L’è na scöla impegnativa, el g’ha de ‘ndaga apó a la duminica.

Teresa) Però... certo che...

Mercedes) (Vedendo avvicinarsi Germana) Oh varda chi gh’è che ria. Che l’antipatica de la Germana. La vegnarà mia ché nè?

Giuseppina) T’èla antipatica?

Mercedes) Pòde mia vìdila. E le, la vé pròpe ché. Vardì tuze, l’è mèi che me nàghe. Pòde pròpe mia soportala chèla fómna lé. Ve salüde tuze. però ve racomande, dizìga gnènt del me Angilì a léle. J-è ròbe amó frèsche, e pò, a dìghel a chèla ciciarùna lé el la sa za sübit töt el paés, l’è pès del Gazetino!

Teresa) Sta tranquila che noaltre dò saróm möte come dò tombe.

Mercedes) (Si allontana) Oh, la vedarà bé che só che apó me,  ma le la vé lo stèss. Che antipatica d’en antipatica de na fómna! Ciao tuze (esce).

 Giuseppina) (A Teresa mentre Germana si avvicina) El vedarà el mé Angilì dumà de sera. Ghe la dó me a lüle... la scöla.

Germana) Ciao Giüsipìna, ciao Teresa. V’ho vist e sö viginida apòsta a salüdàv per faga dispèt a chèl’antipatica de la Mercedes. Ghif vist come che l’è ‘ndada de cursa.

Giuseppina) Come mai?

Germana) Ohhh, l’è na storia ècia. En qualch agn fa, le la m’ha robàt el murus, g’óm fat ‘na bela bèga e da alura se parlóm pö. E pinsì che alüra lü, dopo du més, el l’ha molàda! (Vendicativa) ma adès, me ghe rènde pan per focaccia.

Teresa e Giuseppina) (Insieme) Ma de bu?

Germana) Certo, (con fare complice) Só vignida a saì, per puro caso, che gh’era l’Angel, el fiöl del Bepino e de la Maria sartura, chèi  che na olta i stàa a le Colombere.

Giuseppina) Ho capìt de chi che te sé dré a parlà.

Germana) Sulta, stó Angel el g’hia ambiàt a faga el fìl a la Mercedes. E me g’ho fat e g’ho brigat e adès...

Giuseppina e Teresa) (Insieme) E adès...

Germana) El la mòlada  e el vé a muruse de me.

Giuseppina e Teresa) (Insieme) Ma dal de bù?

Germana) Certo, e pò, ghì de saì, care le me tuze, che ‘l me Angilì el völ apó spuzas!

Teresa) Ma dal de bu? E con de te?

Germana) Certo, garóm de spetà en bris perchè lü, el me Angilì, el s’è apena mès de per sò cönt e ‘l g’ha amó na montagna de cambiàj de paga. T’el sét come che j-è le ròbe quan che giü el völ mitìs de per so cönt. E pò, lü, el me Angilì, prima de spuzàs el völ migliorà la sò pusisiù, e a la sera el va a scöla seràl.

Giuseppina) De bù?

Germana) Certo

Teresa) E quan èl che ‘l vé a muruse de te?

Germana) El lönedé, mercoledé e venerdé, però el va via prèst, semper per el fato de la scöla seral.

Giuseppina) Però, el na fa de stüdia che l’òm le!

Germana) Me cridìe mia né, ma ‘l me  Angilì el me s’è tacàt dré compagn... compagn...

Giuseppina e Teresa) De la mél.

Giuseppina) Èco, prope, ma voaltre come fif a saìl?

Teresa) Se ‘l sóm emmaginàt!

Giuseppina) El sét che te dize Germana? Che só contenta per te se te sét riàda a fat el murùs.

Teresa) Apó me, bràa.

Germana) Dai, nóm a béer en cafè, vignì che ve òfre en bèl gelato.

Giuseppina) Ma te, cosa ghéret de cöntàm de nöf Teresa?

Teresa) T’el cöntaró n’altra ólta. Ni, ni voaltre dò, a me m’è vignìt en brüzùr de stòmech e me se fa gna ‘l gelato e gna ‘l cafè.

Germana) (A Giuseppina) Ve te alura. (A Teresa) Oh, me racomande, diga gnènt a nüsù. Te vedaré quan che i vé a saìl en paés che bèla sorpresa.

(Se ne vanno sottobraccio.)

Teresa) (Rimasta sola) Che bèla sorpresa del di bu, (contando sulle dita) el martedé, gioedé e sàbot da chèle dò là, el lönede, el mercoledé e ‘l venerdé da chèsta  e ... da me ‘l vé tarde perchè ‘l g’ha la scöla seràl!? Encö l’è lönedé! E stasera el me Angilì el tastarà ‘l pa co’ l’ua,  el me sentirà quan che ‘l vé a muruse! Ghe la dó me la scöla seràl e le cambiai de pagà; ma el j-a pàga töte a ombrelàde ensö la schena!

Fine


IL MIO ANGELINO

TRADUZIONE LETTERALE IN ITALIANO

Nella traduzione, la scelta è stata quella di non attenersi ad un italiano corretto ma di rispettare le forme dialettali. Esempio: vo zo per le scale = vado giù per le scale (anziché scendo le scale).

Scena: Lungo una strada o al parco con la panchina, quattro amiche non più giovanissime, s’incontrano. Sono: Teresa, Giuseppina, Mercedes, Germana.

******

Teresa) Oh, ciao  Giuseppina, come va? va bene?

Giuseppina) È un pezzo che non ti vedo Teresa, e a te, come va?

Teresa) A me va bene e a te?

Giuseppina) Benone cara Teresa, benone, anzi, se tu sapessi le ultime novità cara mia!

Teresa) Novità? Anch’io ho una cosa da raccontarti, dimmi prima tu, che t’è successo di così bello Giuseppina?

Giuseppina) Sstt, cara Teresina, non dirlo ancora a nessuno, perché sai, le cose sono ancora fresche.

Teresa) Oh, raccontami, raccontami.

Giuseppina) Cara Teresa, nonostante  la mia età, beh, mi sono fatta il fidanzato.

Teresa) Ma no! Davvero!

Giuseppina) (Emozionata) Sicuro, e dovresti vedere che bell’uomo è.

Teresa) Brava Giuseppina, che mi racconti. Dimmi lui chi è?

Giuseppina) È l’Angelo, il figlio del Bepino e della Maria sarta, quelli che una volta stavano alle Colombare. Lui ha lavorato in Francia per tanti anni.

Teresa) (Perplessa) Quello alto, magro? magro? Con quei baffetti alla garibaldina? L’Angelino!

Giuseppina) Sé, è proprio lui: il mio Angelino.

Teresa)  Come hai fatto a conoscerlo Giuseppina?

Giuseppina) È sto un caso, è successo 3 mesi fa e da allora guarda, il mio Angelino, mi si è attaccato dietro come il miele, non può più vivere senza di me. È una cosa! Mi riempie di regali.

Teresa) Davvero?

Giuseppina) Certo, e inoltre, il mio Angelino vuole anche sposarsi.

Teresa) Ma davvero?

Giuseppina) Certo, dovremo aspettare un poco perché lui, il mio Angelino, si è appena messo per conto suo ed ha ancora una montagna di cambiali da pagare. Lo sai come sono le cose quando uno vuol mettersi per conto suo. Inoltre, lui, il mio Angelino, prima di sposarsi vuole migliorare la sua posizione e alla sera va alla scuola serale tutti i martedì, giovedì e sabato sera.

Teresa) Ma allora quand’è che viene a morose?

Giuseppina) Viene alle 10 e ½ , quasi alle 11, quando è finita la scuola. È un uomo ambizioso il mio Angelino.

Teresa) (Guardando  al di là della strada) Tu Giuseppina, non è il tuo Angelino quello là? Guarda vicino a  quella pianta.

Giuseppina) Quale? Il mio Angelino?

Teresa) Certo e come che si abbracciano su di gusto. Lei chi è? Vacco cane, ma che baci! Oh... non avrà paura che la soffochi.

Giuseppina) Pensare che mi ha sempre detto che senza di me sarebbe morto, che ero tutta la sua vita.

Teresa) Nel frattempo mi pare che non stringa mica male la vita e qualcos'altro di quella là.

Giuseppina) Stt! Si stanno salutando. Vediamo chi è. Aspetta, aspetta che si gira. Ma tu!

Teresa) È la Mercedes, ora lui...

Giuseppina) Va via e lei...

Teresa) Sta venendo in qua...

Giuseppina) Facciamo finta di niente e sentiamo.

Mercedes) Ciao ragazze di una volta.

Teresa) Come sei tutta arzilla, tutta pimpante Mercedes!

Mercedes) Eh, care le mie ragazze... l’amore... l’amore... volete sapere la novità?

Giuseppina) Racconta.

Teresa) Sentiamo, cosa c’è di nuovo?

Mercedes) C’è di nuovo che mi sono innamorata e mi sono fatta il fidanzato.

Teresa) Alla tua età?

Mercedes) Che c’entra l’età, quando il cuore è giovane.

Giuseppina) E chi sarebbe il tuo bello?

Mercedes) Non sarai gelosa per caso, perché tu, non sei stata capace di fartelo.

Teresa) Ma va là, cosa dici, proprio la Giuseppina, lo sai che lei è buona come il pane e che è contenta che agli altri vada bene.

Giuseppina) Mercede, guarda che io sono contenta per te se sei riuscita a farti il moroso, te lo domandavo solo perché sono curiosa, lo sai che noi donne siamo curiose.

Teresa) Insomma, si può sapere chi è?

Mercedes) È l’Angelo, il figlio del Bepino e della Maria sarta, quelli che una volta stavano alle Colombare, quello che è stato tanti anni in Francia.

Teresa) Alto, magro, coni baffetti alla garibaldina?

Mercedes) Proprio lui, ed è così bello con quei due baffetti. Stavo dicendo che è stato tanti anni in Francia e ora è tornato, saranno 4 mesi che è tornato in Italia.

Giuseppina) È tanto che gli parli?

Mercedes) Sarà due, no, forse 3 mesi. Però si è attaccato a me come... come il miele.

Teresa) Addirittura!

Mercedes) Eh! Pensate ragazze che mi fa un mucchio di regali e che vuole anche sposarmi!

Teresa e Giuseppina insieme) Ma davvero?!

Mercedes) Non ora. Dovremo aspettare un poco perché il mio Angelino si è appena messo per conto suo ed ha un bel po’ di cambiali da pagare. Lo sapete come sono le cose a mettersi per conto proprio a lavorare, inoltre, lui è un uomo ambizioso e vuole migliorare la sua posizione.

Teresa e Giuseppina) Ma davvero?

Mercedes) Certo, e alla sera va alla scuola serale.

Giuseppina) Ma se alla sera va alla scuola serale, quand’è che viene a morose da te?

Mercedes) Tutti i giorni di morose, il martedì, il giovedì e il sabato, solo che deve andare via presto perché ha la scuola serale. E alle 10 parte.

Giuseppina) Ah! Ha la scuola serale il tuo Angelino.

Mercedes) È una scuola impegnativa, deve andarci anche alla domenica.

Teresa) Però... certo che...

Mercedes) (Vedendo avvicinarsi Germana) Oh guarda chi sta arrivando. Quell’antipatica della Germana. Non verrà qui spero?

Giuseppina) Ti è antipatica?

Mercedes) Non posso vederla. E lei viene proprio qui. Guardate ragazze, è meglio che io vada. Non posso proprio sopportarla quella donna lì. Vi saluto ragazze, però vi raccomando, non dite niente del mio Angelino a lei. Sono cose fresche, inoltre, a dirlo a quella chiacchierona lo sa subito tutto il paese. È peggio del Gazzettino.

Teresa) Sta tranquilla che noi due saremo mute come due tombe.

Mercedes) (Si allontana) Oh, vedrà bene che sono qui anch’io, ma lei viene lo stesso. Che antipatica d’un antipatica di una donna! Ciao ragazze (esce).

 Giuseppina) (A Teresa mentre Germana si avvicina) Vedrà il mio Angelino domani sera. Gli e la do io a lui lì... la scuola.

Germana) Ciao Giuseppina, ciao Teresa. Vi ho visto e sono venuta apposta a salutarvi per fare dispetto a quell’antipatica della Mercedes. Avete visto com’è andata via di corsa.

Giuseppina) Come mai?

Germana) Oh, è una storia vecchia. Un qualche anno fa, lei mi ha rubato il moroso, abbiamo fatto una bella bega e da allora non ci parliamo più. E pensate che allora lui, dopo due mesi l’ha mollata! (Vendicativa) ma ora io le rendo pan per focaccia.

Teresa e Giuseppina) (Insieme) Ma davvero?

Germana) Certo, (con fare complice) Sono venuta a sapere, per puro caso, che c’era l’Angelo. Il figlio del Bepino e della Maria sarta, quelli che una volta stavano alle Colombare.

Giuseppina) Ho capito di chi stai parlando.

Germana) Ascolta, questo Angelo aveva iniziato a fare il filo alla Mercedes. Ed io ho fatto ed ho brigato e ora...

Giuseppina e Teresa) (Insieme) E ora...

Germana) La mollata e viene a morose da me.

Giuseppina e Teresa) (Insieme) Ma davvero?

Germana) Certo, e inoltre, dovete sapere care le mie ragazze, che il mio Angelino vuole anche sposarsi!

Teresa) Ma davvero? E con te?

Germana) Certo, dovremo aspettare un pochino perché lui, il mio Angelino, si è appena messo per conto suo e ha ancora una montagna di cambiali da pagare. Lo sapete come sono le cose quando uno vuol mettersi per conto suo. Inoltre, il mio Angelino, prima di sposarsi, vuole migliorare la sua posizione, e alla sera va alla scuola serale.

Giuseppina) Davvero?

Germana) Certo

Teresa) E quando è che viene a morose da te?

Germana) Il lunedì, mercoledì e venerdì, però va via presto, sempre per il fatto della scuola serale.

Giuseppina) Però, ne fa di studiare quell’uomo lì!

Germana) Non mi credete vero, ma il mio Angelino mi si è attaccato dietro come... come...

Giuseppina e Teresa) Il miele.

Giuseppina) Ecco, proprio, ma voi come fate a saperlo?

Teresa) Ce lo siamo immaginato!

Giuseppina) Lo sai cosa ti dico Germana? Che sono contenta per te se sei riuscita a farti il  moroso.

Teresa) Anch’io, brava.

Germana) Dai, andiamo a bere un caffè, venite che vi offro un bel gelato.

Giuseppina) Ma tu cosa avevi da raccontarmi di nuovo Teresa?

Teresa) Te lo racconterò un’altra volta. Andate, andate voi due, a me è venuto un bruciore di stomaco che non mi va bene né il gelato ne il caffè.

Germana) (A Giuseppina) Vieni tu allora. (A Teresa) Oh, mi raccomando, non dire niente a nessuno. Vedrai quando verranno a saperlo in paese che bella sorpresa.

(Se ne vanno sottobraccio.)

Teresa) (Rimasta sola) Che bella sorpresa per davvero, (contando sulle dita) il martedì, giovedì e sabato da quelle due là; il lunedì, il mercoledì e il venerdì da questa. E ... da me viene tardi perché deve andare alla scuola serale! oggi è lunedì. E stasera il mio Angelino assaggerà il pane con l’uva, mi sentirà quando viene a morose. Gli e la do io la scuola serale e le cambiali da pagare; ma le paga tutte ad ombrellate sulla schiena.

Fine

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 3 volte nell' ultimo mese
  • 29 volte nell' arco di un'anno