Le ‘mbitate

Stampa questo copione

Le ‘mbitate

Le ‘mbitate

Atto unico di

R. Protopapa

Personaggi:

Tora

Chicca

Rosalba, presentatrice

Regista

Tora           (entra, si guarda intorno e si siede alla prima sedia che trova)

Chicca        (dopo un po’ entra e chiede) Cumpatisci  nunna, ave ‘ncuminciatu?

Tora           Nu’ sacciu.

Chicca        Ave picca ca si’ bbanuta?

Tora           Moi… moi…

Chicca        Ddha seggia è libbera?

Tora           (scocciata) Sine te poti ssattare… basta ca te stai queta!

Chicca        Cumpatisci… ci me ssettu, sai… E ci me ssettu se paca?

Tora           (ancora più scocciata) Mah!

Chicca        Scanni nu’ nd’ave?

Tora           Scanni? E cci stamu alla chesia?

Chicca        Sssignuria ai pacatu nienti?

Tora           No! A me m’ane mbitata! Ssignuria t’ane mbitata?

Chicca        Ca ci nu’ era stata mbitata era vanutu? M’ane mbitata ccu tanta te carta. Ssignuria puru t’ane mbitata ccu la carta?

Tora           E cci sorta te carta!!! Nu manifestu m’ane mandatu… Nde l’ane mandatu a tutte l’autorità.

Chicca        E puru alle persone altolocate!

Tora           E già! Ssignuria persona altolocata sinti?

Chicca        Ca poca! Abbitu a sestu pianu. E ssignuria cci sinti? Autorità?

Tora           None jeu… marituma… jeu però suntu mujere te marituma.

Chicca        Ah, eccu! E quanta autorità tene  lu maritu te ssignuria?

Tora           Muta! Se po’ dire ca la tene tutta iddhu!

Chicca        Nienti te menu! E cci gghè civile?

Tora           No! Militare civilizzatu!

Chicca        Scummettu ca face lu generale.

Tora           Meh… meh… propriu lu generale no! Però nde face la varva a doi generali, a cinque  culonnelli e a sette capitani!

Chicca        Barbieri ete marituta…

Tora           Lu meju barbieri te la caserma. Sai comu lu chiamene intra lla caserma? Lu specialista!

Chicca        Specialista te ccite?

Tora           Ricche, nasu, canna e mustazzu… tuttu taja!  E sai comu lu rispettene… T’ai fficurare ca ogni matina la sentinella, quandu trase intra lla caserma se minte sull’attenti e nde face tantu te salutu… Nsomma è ‘nu piezzu crossu! E ssignuria a casa lu tieni ‘nu piezzu crossu?

Chicca        Nde tegnu unu te tre quinti e menzu! Ccu nu piezzu te pane te quiddhu passamu tre giurni!

Tora           Cci c’entra lu pane! Te marituta staci cuntu. Ete piezzu crossu?

Chicca        Ete quantu osci e crai. Pisa ‘nu quintale e menzu!

Tora           Oju dicu: cci face… addhu stae…

Chicca        Allu cabbinettu te lu prefettu.

Tora           Capu te cabbinettu te lu prefettu ete?

Chicca        Te quiddhu te lu prefettu sulamente? Te tutti li cabbinetti te la prefettura.

Tora           Allora ete ‘na persona importante!

Chicca        Ca cchiui? Nu’ poti mmagginare cci responsabilità ca tene!

Tora           Criu cummare mia… te pozzu chiamare cummare, no? Criu cummare… quiddhi suntu posti ca ppe’ ogni cosa ca facene nci olene quintali te carta bullata.

Chicca        Ppe’ dire  lu giustu a ddhai la carta bullata la usene picca… Cchiu cchiui ete ‘nu struscìu te carta igenica!

Tora           Ah, aggiu capitu cci face marituta. Pulizza cessi alla prefettura! Me pansava ccu’ ci sta me la cuntava stasera…

Chicca        E’ meju marituta ca face lu barbieri…

Tora           Ca certu… armenu è cchiù pulitu! (un attimo di silenzio) Ma jeu ssignuria t’aggiu vista a farci vanda… Vai mai alla scola?

Chicca        Ogni tantu…

Tora           Cci si’ ciuccia alla scola?

Chicca        None, stòtaca… nu’ bbau ppe’ me alla scola… vau ppe’ fijama.

Tora           Ticìa bbonu jeu… Scummettu ca te sinti la mamma te fijata.

Chicca        Si! La canusci fijama!

Tora           Cinca nu’ mb’ole nu’ la canusce! Ete tale ci quale alla face tua!

Chicca        (risentita) Alla facce mia?

Tora           Alla facce tua si!

Chicca        Alla facce tua e de mammata!

Tora           Cci ai capitu, cummare… Oju dicu ca te ssamija… Allora ticìa bbonu ca te canuscu… ca puru jeu vau alla scola…

Chicca        Ssignuria puru sinti la mamma te fijata?

Tora           No, te fijuma lu Culinu.

Chicca        Culinu se chiama fijuta?

Tora           Se chiama Nicola… moi ca ete vagnone lu chiamamu Niculinu… e ccu’ me spricu cchiù mprima lu chiamu Culinu! Nu’ te piace, cummare?

Chicca        No! Fete! E ci classe face fijuta?

Tora           La terza alimentare. Nu’ tene mancu tritici anni ma ci lu viti ete ‘nu strangulascione.

Chicca        La Catarina mia mbece nu’ pare mancu a nterra! Tene nove anni e face già la quinta alimentare!

Tora           Allora è brava!

Chicca        Brava? Cci t’aggiu te tire… Se pija certi punti alla scola… Tieci allu talianu… tieci alla ritti… tieci alla mmètaca…. Tieci allu… comu se chiama… lu tima… lu toma…

Tora           Lu tema?

Chicca        Si brau! Nsomma, soru mia, nu nde pozzu cchiui!

Tora           Comu, nu’ si’ cuntenta?

Chicca        Cuntenta? Ete na cosa seria. Fici ‘nu pattu ccu fijama ca ppe’ ogni puntu ertu ca pijava nde tava 1000 lire. Nu’ l’essi mai fattu! Quandu tici ca me costa  e sette e ottu mila lire allu giurnu. Ci secuta cusì addhu vau spicciare?.

Tora           Tici ca se li sparte ccu’ le mescie?

Chicca        None! Nu’ pot’essere! Ca ogni fiata ca nde tau li sordi se li minte intra lu furone.

Tora           E quandu se inche stu furone!

Chicca        Nu’ se inche mai!

Tora           (allusiva) Parcète, spundatu ete lu furone te la fija tua?

Chicca        Ehi… nu’ te permettere la tici mancu ppe’ scherzu… ca fijama ete ‘na vagnuna seria! Lu furone ete sanu! Lu fattu ete ca jeu nde li lleu scusu scusu te lu furone ccu’ lu nfarrettu. Però topu basogna ccu nde li tau ntorna ppe’ li punti te la scola. Nsomma iddha minte e jeu lleu! E a fijuta nu’ nde tai sordi?

Tora           Ppe’ ste cose, lu Niculinu meu nu’ me face spandire mancu ‘na lira!

Chicca        Nu’ nde pija tieci?

Tora           Ringrazziandu Diu facci sotta ppe’ terra, mancu unu!

Chicca        Jata a teve! E cci punti pija?

Tora           Toi… tre… menu ca alla ginnastica. A ddhai se busca ogni tantu puru sei-sette  punti. L’addhu giurnu nde buscau ottu!

Chicca        Alla ginnastica?

Tora           None a ‘ncapu! Me chiamara te casa! Addhu me vitti cummare mia… lu sangu a ‘nterra! Paria ca erene scannatu ‘nu porcu!

Chicca        Eh, li fiji te osci su’ na cosa seria! Te facene perdere la pacenza. Ah, a propositu te pacenza… Stu spattaculu quandu ncumincia?

Tora           E ci sape… nu’ se capisce nienti… già ca sta bbisciu picca gente…

Chicca        Picca… A cquai pare ca nci simu nui sulamente!

Tora           Tici ca imu sciarratu giurnu?

Chicca        Susu la carta nc’è scrittu: domani alle ore 21,00. “Domani” nu’ ete osci?

Tora           Nu’ te sacciu tire. Aggiu lassatu lu calandariu a casa.

Chicca        Nah,  cumpatisci… nah… leggi teve ca jeu m’aggiu rascurdatu ‘i nchiali a casa.

Tora           A…. la…. Signa…

Chicca        Signa…

Tora           A cquai cusì tice… ah, no… no… spetta… signa… signara… signora…

Chicca        Signora… jeu suntu…

Tora           Signora… Fran… cesca…

Chicca        Francesca? Nu dice Chicca?

Tora           A cquai nc’è scrittu Francesca… Nu’ sinti teve?

Chicca        Jeu?... Ah, si! Jeu suntu… Lu nome meu ete Francesca ma se legge Chicca…

Tora           Alla signora Francesca… Gallina… Chicca Gallina te chiami?

Chicca        Si, parcè?

Tora           Mujere te lu totu Gallu sinti?

Chicca        No! Marituma se chiama Saveriu!

Tora           E nu’ gghè Gallu?

Chicca        Ca ci ete Gallina comu po’ essere Gallu?

Tora           Beh, sai… nu’ sempre se canuscene… ca moi puru ‘i caddhuzzi tenene ‘i ricchini!

Chicca        Quistu è bberu. Ca jeu topu ca m’aggiu nsurata su’ ddevantata Gallina. Prima era Palumbu.

Tora           Ma siti parienti ccu’ li Gallu.

Chicca        Teve t’ai fissata ccu’ sti Gallu. Li parienti mei suntu: na socra… tre caniate e quattru naputi: tutte femmene e tutte Galline.

Tora           Nu’ le canuscu… te Caddhipuli suntu?

Chicca        Suntu te razza patuvana.

Tora           E cci facene a Caddhipuli?

Chicca        Ove… sulla chiazza.

Tora           Oi dici ca cachene ove?

Chicca        None… cretina… Vindene  ove! Tutte te produzione loru. Sai cci beddhe ove… frische… russe… Nu’ nde trovi mancu una cuatizza. (alludendo). A propositu te ove cuatizze… ssignuria comu te chiami?

Tora           Salvatora. Ma cinca me canusce me chiama Tora… Tora Furcina.

Chicca        Mujere te Tony Cucchiara sinti? Famme n’autofrucu mena… cci me piacia ‘stu cantante…

Tora           None… cci dici… marituma se chiama Pici… ma senza cucchiara.

Chicca        E comu mangia? Nu’ tene mancu ‘na cucchiara vecchia… usata…

Tora           Tene ‘na zia vecchia… ma Furcina… puru iddha

Chicca        Meh… sia… sia… nu’ face nienti… Nah… nah… pare ca staci nzigna!

Tora           Bbenu male… era ora…

(entra Francesco)

Francesco   Signore e signori… ho il piacere di presentarvi…

Chicca        Nah… scusa… llevete te nanti ca imu bbitire!

Francesco   (si mette di lato) Signore e signori ho il piacere di presentarvi…

Tora           E nu’ te stai quetu nu picca ca nu’ sta santimu nienti…

Francesco   Devo presentare il programma.

Chicca        Cci ave tittu?

Tora           Tice ca ave presentare nu’ certu programma…

Chicca        Cci bbole dica?

Tora           Ttrorà ca se tratta te farci programma porcografico…

Chicca        Scusa carusu… lu programma lu presenti crai.

Francesco   Domani? Dico siete matte?

Tora           Ai ntisu Chicca… nd’ave chiamate matte.

Chicca        A nui? Bruttu scustumatu!

Francesco   Scostumato io? Siete voi che dovete andare via!

Tora           Bruttu facci te blecchi! A doi autorità comu nui nde tici “andate via?”      (si avventano sul malcapitato che scappa via)

Chicca        Ai capitu te ccu’ cci mancinette sta se nde calava?

Tora           Ma ccu nui è sciutu vasciu!

Regista       (entra) Che succede qui?

Francesco   Queste due donne mi proibiscono di presentare il programma.

Regista       Come vi permettete un simile sopruso? Uscite subito fuori!

Tora           Ppe’ nu’ sapire li fatti toi… teve ca sta criti tantu… ci sinti?

Regista       Sono il capo regista.

Chicca        Ci ave tuttu ca ete?

Tora           Ave tittu ca ete lu capu te cista!

Regista       Insomma voi chi siete?

Tora           Como ci siamo? Autorità!

Regista       Voi… autorità? Ma fatemi il piacere! E se non ve ne andate farò chiamare i carabinieri!

Tora           Ah! Ai ntisu Chicca? Se pensa ca timimu… Nui mbece nde ssattamu a cquai…

Chicca        … e nu’ nde nde sciamu mancu ccu li carbunieri!

Regista       La vedremo. Scusi signore… faccia una telefonata ai carabinieri.

Tora           Ma cuarda e bbiti cci imu ccappatu… nde mbitene… nde facene vanire a cquai e poi nde nde caccene.

Chicca        Su’ cose ccu le minti sulli giurnali!

Tora           Sienti, capu te cista… Nui ulimu cuntamu ccu’ farci piezzu crossu te lu spattaculu.

Regista       L’unico pezzo grosso sono io!

Tora           Allora giacchè sinti lu capone… apri le ricche… Nui simu vanute cquai ccu tantu te mbitu!

Chicca        Nah… nah… Spattundulu intra lli musi!  (lo mostra)

Regista       Va bene… va bene… avete l’invito… siete in regola… (vanno a sedersi)… ma… avete commesso un errore madornale…

Tora           None fija mia… lassa stare ‘a Matonna… ca nu’ c’entra nienti…

Regista       Madornale… clamoroso…  E dovete andare via!

Chicca        Ma paru paru ccu nui l’ai stasera?

Tora           Sai cci fazzu crai? Ccattu quattru foji te carta e fazzu ricorsu allu generale te marituma.

Chicca        E jeu allu prefettu. Nde tau li foji direttamente a marituma cusì nde li minte  intra  llu cabbinettu mentru lu prefettu face li bisognini soi!

Regista       Oh, santa pazienza! Guardate che razza di figura mi stanno facendo fare queste due sventate!

Tora           Precu nui lu cazzu lu tanimu bbonu! Ci nc’ete na’ scangata a cqua intra quiddha sinti teve!

Regista       Ma chi vi ha fatto entrare qui?

Insieme       Lu mbitu!!!

Regista       E allora perché non siete andate a sedervi in platea dove sono tutti gli altri invitati?

Tora           Ca allora addhu stamu?

Regista       Sul palcoscenico… Non vedete che il pubblico è da quella parte?

Chicca        Sorta mia… quiddhu lu pubblicu ete?

Tora           Jeu me critia ca erene l’artisti!

Chicca        Vergene mia! Allora ane ntisu tutti li pili nosci!

Tora           Perciò ogni tantu santìa ritire…

Chicca        Sciamunde Tora… cci ficura ca imu fattu!

Tora           Crai la sape tuttu Caddhipuli te la ficura ca imu fattu!

Chicca        …nde facene la critareddha…

Tora           …e nde ngiurene “le mbitate”…

Chicca        Staci me vene ccu chiangu… sciamunde Tora…

Regista       E no! Non potete andarvene così… dopo aver compromesso il mio spettacolo. Non sentite che il pubblico protesta indignato?

Tora           Cci ave tittu?

Chicca        Ca lu pubblicu s’ave ntignatu!

Tora           E fanne nde mena toi palle te naftalina!

Regista       Dovete cercare di calmarlo.

Tora           Nui?

Chicca        E comu?

Regista       Facendole le vostre scuse!

Tora           Fandele teve!

Chicca        Nui nu’ sapimu cuntamu a talianu.

Tora           E mancu a tialettu!

Regista       Parlate come vi pare ma sbrigatevi! (escono)

Tora           Signuri…

Chicca        e signure…

Tora           Piccinnieddhi…

Chicca        e caccannanna…

Tora           Statevi un picca queti che dobbiamo tiscorreggiare con la gente.

Chicca        Ttacca Tora!

Tora           A stu teatru osci simu vanute…

Chicca        Nd’imu cumbinate propriu mute…

Tora           Nc’era ‘na porta perta e simu trasute…

Chicca        e nu’ mb’oi ca nd’imu ssattate nanti te retu…

Tora           Quistu ete tuttu… le cose cusì stane…

Chicca        Scusati… pardunati e cumpatiti…

Tora           fischiatende… schiattirisciatende li mani…

Insieme       nsomma: faciti quiddhu ca  cazzalora uliti! (si inchinano ed escono)

Fine

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 100 volte nell' arco di un'anno